Media-Wolf’s dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning
(Uppdaterad 27.5.2019)

Ansvarig organisation
MediaWolf, FO-nummer: 1635430-5, Jägaresplanaden 4, 65230 Vasa

Ansvarsperson inom organisationen
Kaj Lindeman, ägare.

Kontaktuppgifter:
050-5563073
wolf@mediawolf.fi

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen
Kontaktuppgifter för att kunna fakturera samt kontakta kunderna vid behov.

Vanligtvis samlas personuppgifterna in direkt från dig i samband med att du beställer en tjänst av oss, endera via kontaktformuläret på vår hemsida, via telefon eller via e-postmeddelande. Ibland behöver vi ytterligare information för att hålla uppgifterna aktuella eller kontrollera att uppgifterna vi har är korrekta, vilket vi gör genom att kolla uppgifterna i bl.a YTJ:s företags- och organisationsdatasystem.

Vi kan också samla information från dig genom återkoppling eller annan interaktion via våra digitala kanaler, som bl.a. förfrågningar via Facebook och Tawk.to -chattkonversationer med dig. Dessa lagras och registreras för verifiering av uppdrag, för dokumentation samt kvalitets- och utvecklingssyfte. Av säkerhetsskäl har vi kameraövervakning vid vårt kontor.

Personuppgifter som behandlas
Namn, adress, telefonnummer samt e-postadress.

Mottagare av personuppgifterna
Personuppgifterna hanteras av MediaWolf’s  ägare, Kaj Lindeman.  Uppgifterna i kundregistret överlämnas inte till andra parter, förutom kontaktuppgifter som syns på en faktura, som överlämnas till MediaWolf’s bokföringsbyrå.

Lagringsperioden
Uppgifterna lagras tills vidare i kundregistret och uppgifterna på fakturor enligt bokföringslagen.

Rättigheter
Personer som finns upptagna i kundregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Personerna har också rätt att begära radering av sina uppgifter.

Innehållet i denna beskrivning baserar sig på Dataskyddslagen i Finland (RP 9/2018) och den allmänna dataskyddsförordningen i EU (2016/679).